תקנון האתר

לקוחות יקרים, אתר אוֹ אֶיִיט ( להלן: “האתר”), המופעל ע”י או 8 ישראל בע”מ (להלן: “מפעילת האתר”),  מקדם בברכה את משתמשיו. הגלישה והשימוש באתר וביישומיו, לרבות הצטרפות למועדון הלקוחות באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר הינם אך ורק בכפוף לכל תנאי השימוש על-פי תקנון זה אשר מהווה הסכם משפטי מחייב בין הגולשים לבין האתר ו/או לבין החברה.

מפעילת האתר רשאית בכל עת לשנות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון המעודכן באתר לבין הוראות המופיעות בגרסאות קודמות של התקנון ו/או בפרסומים אחרים בעניין באתר, יגברו הוראות התקנון העדכני שבאתר.

כותרות וכותרות משנה בתקנון זה מובאות לשם נוחות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

השירותים באתר

האתר מציע למכירה מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה, מבוססי מינרלים מים המלח וחומרים פעילים טבעיים תחת המותג אוֹ אֶיִיט (להלן: “המוצרים”) השייכים לחברת או 8 ישראל בע”מ (להלן: “החברה”).

מפעילת האתר ו/או החברה אינה מתחייבת למחיר הנמוך ביותר בשוק עבור מוצר כלשהוא המוצע על-ידה למכירה באתר.

את המוצרים ניתן לרכוש באתר באופן מקוון וגם באמצעות קשר טלפוני עם מפעילת האתר ע”י מסירת פרטים אישיים, כתובת למשלוח ופרטי תשלום לחיוב ההזמנה.

מובהר בזאת כי הרשמה לאתר מהווה מתן הסכמה לקבלת דואר אלקטרוני מהאתר כאשר המילה “פרסומת” אינה מופיעה בכותרתו, אלא בגוף הדואר האלקטרוני בלבד. הלקוח רשאי, בכל עת, להודיע למפעילת האתר על סירובו לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר, וזאת באמצעות שליחת הודעה לכתובת info@oeight.com .

 

הרשאים להשתמש באתר

 • כל אדם, לרבות חברה, מוזמן להשתמש באתר ולבצע רכישות באמצעותו, בכפוף לקבלת תנאי תקנון זה, ובכפוף לעמידה בכל התנאים הבאים :
 • המשתמש הינו בגיר (מעל 18 שנים) וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;
 • המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה ובעל כתובת בישראל;
 • המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;
 • המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף ,שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי ו/או בעל חשבון PayPal פעיל.
 • השימוש באתר אינו לצרכים מסחריים ו/או עסקיים.
 • על אף האמור, מעילת האתר תהיה רשאית למנוע מכל אדם, לרבות מחברה, ומכל סיבה שהיא, להשתמש בחלק מהשירותים באתר או בכולם, באופן זמני או לצמיתות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
 • הלקוח הפר תנאי מתנאי תקנון זה;
 • הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון;
 • הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילת האתר ו/או בחברה ו/או במי מטעמן ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד שלישי כלשהו;
 • כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
 • הלקוח מתכוון לעשות שימוש מסחרי ו/או עסקי במוצרים שנרכשו;
 • מובהר כי לקוח שמפעילת האתר מנעה את השתתפותו באתר לא יהיה רשאי לשוב ולהירשם לאתר תחת שם משתמש אחר.

כללי השימוש באתר

 • השימוש באתר הוא אישי ונועד למטרות חוקיות בלבד.
 • אין לעשות שימוש מסחרי ו/או עסקי באתר, ואינו רשאי להציב פרסומות ו/או מידע מסחרי ו/או כל מידע אחר באתר.
 • אין לעשות כל שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר ובתכניו, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת.

הרישום לאתר

 • טרם רכישת מוצר כלשהוא באתר, מחויב הלקוח לפתוח חשבון משתמש אשר בעזרתו יוכל המשתמש לבצע פעולות שונות באתר, לרבות רכישת מוצרים וצפייה ברכישות עבר.
 • לשם ביצוע רכישה יהיה על המשתמש למלא טופס פרטים אישיים ובו, בין היתר, שם פרטי ושם משפחה; כתובת דואר אלקטרוני; מספר טלפון; כתובת למשלוח המוצרים; בחירת סיסמא.

מדיניות פרטיות המשתמשים

 • מפעילת האתר מתחייבת שהנתונים אותם ימסור הלקוח בעת פתיחת חשבון משתמש באתר יישמרו במאגר המידע של האתר בלבד ולא יועברו לצד שלישי כלשהו, ללא הסכמתו המפורשת של הלקוח. זאת למעט במקרים בהם יועברו הפרטים או חלקם לחברה ו/או לדואר ישראל או לחברת המשלוחים, וזאת לשם השלמת הרכישה והאספקה או במקרים בהם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או במפעילת האתר ו/או בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, ו/או במקרים בהם עשה הלקוח שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, ו/או אם התקבל בידי מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים בין הלקוח לבין האתר ו/או החברה ו/או מפעילת האתר.
 • בכל מקרה פרטי כרטיס האשראי של המשתמש אינם נשמרים במאגר המידע של האתר ואינם נגישים לעובדי האתר ו/או מפעילת האתר.
 • באתר מיושמים אמצעי אבטחה מהמחמירים בישראל ובהתאם לדרישות חברות כרטיסי האשראי.
 • על הלקוח להקפיד לשמור בסוד את הסיסמא בה בחר לשם כניסה לחשבון המשתמש שלו באתר. מומלץ ללקוח להחליף את הסיסמא מידי תקופה.
 • בכל מקרה, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למאגר המידע השמור באתר ו/או להשתמש בו לרעה, או במקרים שאינם בשליטתה של מפעילת האתר ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מפעילת האתר בגין כל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי אם מידע כלשהוא יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

רכישת מוצרים באתר

 • הלקוח מוזמן לבחור מוצרים אותם ברצונו לרכוש ולהוסיפם אל סל הקניות שלו באתר. בכל שלב במהלך הרכישה באתר יכול הלקוח לגשת לסל הקניות שלו ולצפות במוצרים שצבר, להוסיף עוד מוצרים לסל הקניות או להסיר מוצרים מסל הקניות. בגמר בחירת המוצרים יוזמן הלקוח לעבור למסך התשלום באתר לשם ביצוע תשלום והשלמת הרכישה.
 • בשלב התשלום ייתכן ויידרש מהלקוח להשלים פרטים אישיים נוספים, כגון: שם וכתובת למשלוח, מספר טלפון, הערות לשליח שהלקוח מבקש לציין לגבי הזמנה זו וכו’. כמו-כן, על הלקוח יהיה לבחור מתוך רשימה נתונה את סוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מעוניין לשלם עבור הזמנתו. לחילופין, האתר מאפשר ללקוח לבצע תשלום עבור הזמנתו באמצעות חשבון PayPal. בחירה בתשלום באמצעות חשבון PayPal תוביל את הלקוח לאתר חברת PayPal שם הוא יוכל להשלים את מסירת הפרטים ולאשר את התשלום. מובהר כי ביצוע תשלום דרך אתר PayPal הינו בכפוף לתנאי השימוש, התקנון ומדיניות הפרטיות של אתר PayPal.
 • בתום שלב התשלום ינפיק האתר ללקוח אישור להזמנה אותה ביצע, אשר תשלח ללקוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסר במהלך הרישום שלו לאתר. אישור להזמנה מונפק ע”י האתר באופן אוטומטי. רק בשלב מאוחר יותר מוודאת מפעילת האתר או מי מטעמה את הזמינות לאספקה של המוצרים שבהזמנה ומוודאת שהתקבל אישור מחברת האשראי שהנפיקה עבור הלקוח את כרטיס האשראי כי כרטיסו תקף בישראל ושניתן לסלוק אותו בישראל ולשלם באמצעותו עבור ההזמנה שבנדון, או לחילופין, במידה והתשלום בוצע ע”י הלקוח באמצעות חשבון PayPal – שהתקבל אישור תשלום מחברת  PayPal.
 • מובהר בזאת כי קבלת הזמנת המשתמש  דרך האתר והנפקת אישור להזמנה זו, אשר יישלח למשתמש בדואר האלקטרוני, אינו מחייב את האתר ו/או מפעילת האתר בביצוע ההזמנה ומילואה ואינה מהווה ראיה לביצוע פעולות כלשהן בקשר עם ההזמנה. רק הרישום והתיעוד של קבלת ההזמנה מהמשתמש במחשבי האתר מהווים ראיה חלוטה לנכונות הפעולות מצד האתר ומפעילת האתר בקשר עם ההזמנה.
 • האתר מאפשר ללקוחותיו לבצע רכישות גם באמצעות שיחה טלפונית עם נציג האתר, בה ימסור את פרטיו האישיים ואת פרטי כרטיס האשראי באמצעותו הוא מעוניין לשלם עבור הזמנתו. נציג האתר יאשר ללקוח בטלפון את הזמנתו בכפוף לזמינות לאספקה של המוצרים שבהזמנה, ובכפוף לקבלת אישור מחברת האשראי שהנפיקה עבור הלקוח את כרטיס האשראי כי כרטיסו תקף בישראל ושניתן לסלוק אותו בישראל ושניתן לשלם באמצעותו עבור ההזמנה שבנדון. את האישור להזמנה ישלח נציג האתר ללקוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ימסור לנציג בשיחת הטלפון.
 • נציגי האתר יידעו את הלקוח במקרה וקיים חוסר במלאי לאספקה של המוצרים אותם הזמין ו/או במקרה והתקבל סירוב לתשלום עבור ההזמנה שביצע הלקוח מחברת האשראי.
  לקוח אשר יקבל הודעה כי התשלום שביצע סורב ע”י חברת האשראי או PayPal, יהא מחויב להסדיר את התשלום בתוך 7 ימים מיום בו קיבל הודעת סירוב כאמור מנציג מפעילת האתר. במידה  ולא ישלים את הסדרת התשלום בפרק הזמן האמור תבוטל הזמנתו לאלתר מבלי שהאתר ו/או מפעילת האתר יהיו מחויבים להודיע לו על כך.

אספקת המוצרים המוזמנים

 • הזמנה ששולמה במלואה ואשר קיימת עבורה זמינות במלאי לאספקת המוצרים שבה ואשר אושרה ע”י מפעילת האתר, תישלח ע”י מפעילת האתר או ע”י נציג מטעמה לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה.
 • מועד המשלוח לכתובת הלקוח הינו  עד 5 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה וגמר התשלום עבורה (המאוחר מביניהם), אלא אם נכתב אחרת באתר (עבור מוצר מסוים), או שנמסר אחרת ע”י האתר ללקוח, בהודעת דואר אלקטרוני שנשלחה אליו או בפנייה טלפונית ע”י נציג האתר אל הלקוח. ימי עסקים אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חגים וחגים.
 • מפעילת האתר מספקת את ההזמנות, בכפוף לתשלום דמי משלוח ע”י הלקוח, אם באמצעות חברת משלוחים ישירות לכתובת הלקוח ואם באמצעות דואר ישראל (דואר רשום) לסניף הדואר הקרוב לכתובת הלקוח. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לגבי עיכוב באספקת ההזמנה או אי אספקת הזמנה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות שביתות בדואר ישראל או בחברת המשלוחים.
 • דמי המשלוח הכרוכים באספקת ההזמנה ישולמו ע”י הלקוח יחד עם התשלום בגין המוצרים המוזמנים בהזמנה. במכירה בתשלומים, רשאית מפעילת האתר לגבות את דמי המשלוח המלאים יחד עם התשלום הראשון עבור המוצרים שהוזמנו בהזמנה.
 • מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, כולל נציג דואר ישראל או חברת המשלוחים, רשאים לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום שבאמצעותו שולמה ההזמנה וכן לדרוש הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום האחר, ואת חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי תעודת המשלוח כתנאי למסירת ההזמנה ללקוח.
 • במקרה בו תוחזר לאתר או למפעילת האתר הזמנה בגלל פרטים מוטעים שמסר הלקוח, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח ובדמי טיפול בהחזרת המשלוח בגובה דמי המשלוח, דהיינו הלקוח יחויב בכפל דמי משלוח.

ביטול הזמנה ע”י הלקוח

 • הלקוח רשאי לבטל את הזמנתו ע”י משלוח הודעת ביטול לאתר לכתובת oeight.co.il או בשיחה טלפונית לנציג האתר או מפעילת האתר, וזאת כמוגדר בהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). ביטול ההזמנה אפשרי בתוך  14 יום (ארבעה עשר ימים) מיום קבלת ההזמנה על ידי הלקוח (להלן: “תקופת הביטול”).
 • היה ולאחר שההזמנה נארזה ונשלחה לכתובת הלקוח, יבקש הלקוח לבטל את הזמנתו, וכל עוד בתוך תקופת הביטול, ביטול ההזמנה יהיה כרוך בכך שהלקוח יחזיר לאתר על חשבונו את המוצרים שבהזמנה במצב שמיש, דהיינו באריזתם המקורית, שלמים ו/או שלא נעשה בהם שימוש ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג (להלן: “מצב שמיש”). יש לצרף להחזרה את חשבונית הקנייה המקורית שנשלחה אל הלקוח יחד עם ההזמנה. הלקוח מודע לעובדה שעליו מוטלת האחריות המלאה להחזרת המוצרים מהזמנה אותה ביטל במצב שמיש, ולכך שמפעילת האתר לא תקבל טענה כלשהיא מצידו לגבי מוצרים שלטענתו החזיר במצב שמיש, אולם בפועל הגיעו לידי מפעילת האתר ולמיטב שיפוטה במצב לא שמיש.
 • רק לאחר קבלתם בחזרה של מוצרי ההזמנה יזכה האתר את הלקוח בהחזר כספי המחושב לפי הסכום אותו שילם הלקוח עבור המוצרים שהוחזרו, בניכוי מחירם של מוצרים שלא הוחזרו מסיבה כלשהיא או שהוחזרו במצב לא שמיש, ובניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום ההזמנה או עד 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (להלן: “דמי ביטול”). זיכוי הלקוח בהחזר כספי יבוצע ע”י זיכוי אמצעי התשלום בו שילם הלקוח עבור ההזמנה אותה ביטל.
 • במקרה של ביטול הזמנה של מוצרים עקב פגם במוצרים שסופקו בהזמנה או עקב אי התאמה בין המוצרים שסופקו לבין תיאורם באתר, יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם הלקוח עבור המוצרים הנ”ל באותה הזמנה ובגובה מלא (100% החזר כספי) בכפוף להשבת המוצרים למפעילת האתר. לחלופין, יוכל הלקוח לבחור להזמין מוצרים זהים או אחרים במקום המוצרים שהזמנתם בוטלה.  לא יינתן ללקוח החזר כספי עבור מוצרים שנמסרו לו ללא חיוב כדוגמת: מוצר בונוס, מוצר במתנה וכו’.

ביטול הזמנה על-ידי האתר או מפעילת האתר

 • מפעילת האתר רשאית לבטל על-פי שיקולה הבלעדי, בשל כל סיבה ובכל עת, הזמנה של לקוח, כולה או חלקה, בטרם נשלחה ההזמנה ללקוח או בטרם התקבלה על-ידו.
 • הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח אותה מסר בעת ביצוע ההזמנה או באופן טלפוני ע”י נציג האתר. האתר ו/או מפעילת האתר לא יחייבו את הלקוח עבור ביצוע הזמנה זו שבוטלה, ובאם כבר חויב הלקוח עבור הזמנה זו יזוכה הלקוח ב- 100% החזר כספי לאמצעי התשלום שבאמצעותו שילם הלקוח עבור הזמנה זו.
 • הודעה על ביטול ההזמנה לא תימסר ללקוח במידה והסיבה לביטול ההזמנה קשורה לקבלת סירוב לתשלום מחברת האשראי שהנפיקה את כרטסי האשראי בו השתמש הלקוח לביצוע התשלום או סירוב דומה שהתקבל מחברת PayPal והלקוח לא הסדיר את התשלום תוך 7 ימים מיום בו הודיע לו נציג האתר על קבלת הסירוב לתשלום.
  באם ביטול ההזמנה שבנדון נבע ממוצרים שלגבם אזל מלאי האספקה, יהיו רשאים האתר ו/או מפעילת האתר להציע ללקוח מוצרים חליפיים שווי ערך.
  לקוח, שלא חויב עבור הזמנה שבוטלה או שכבר הושב לא כספו בגין חיוב שבוצע, לא יהיה רשאי לטעון כל טענה ו/או לדרוש כל דרישה ו/או לתבוע כל תביעה מהאתר ו/או ממפעילת האתר בגין ביטול ההזמנה שבנדון.
 • האתר ו/או מפעילת האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי אחר בגין ביטול הזמנה כלשהיא.

אחריות לשימוש באתר ואחריות המוצר

 • הכניסה לאתר, הגלישה בו, הרישום לאתר, השימוש באתר, בחירת מוצרים לרכישה באתר, רכישת מוצרים באתר והשימוש בהם הינם באחריות בלעדית של הלקוח.
 • כל המידע המפורסם באתר אודות המוצרים, טיבם ואיכותם ולגבי ספקיהם, הינו מידע שנמסר לאתר ע”י הספקים, ואין האתר ו/או מפעילת האתר אחראים למהימנותו ונכונותו של מידע זה.
 • האתר ו/או מפעילת האתר אחראים אך ורק לאספקת המוצרים אותם הזמין הלקוח באתר באמצעות משלוח לכתובת שמסר בעת ביצוע ההזמנה. לפיכך, האתר ו/או מפעילת האתר לא יישאו בכל אחריות בגין נזקים שיגרמו ללקוח בקשר עם הזמנת המוצרים והשימוש בהם, לרבות עקב איחור בקבלתם מהאתר באמצעות המשלוח, אי התאמתם לצרכיו, אי החלפתם במועד או פגמים במוצר. על אף האמור לעיל, במקרה בו יתגלו פגמים במוצר מיד עם קבלתו אצל הלקוח ושנבעו מרשלנות חמורה של האתר ו/או מפעילת האתר ו/או דואר ישראל או חברת המשלוחים, בשל אופן אחסנת ו/או אחזקת המוצרים ו/או משלוחם ללקוח, הלקוח זכאי לפיצוי שיהיה מוגבל להחלפת המוצר הפגום למוצר תקין או מתן החזר כספי בעד המוצר הפגום, שבכל מקרה לא יעלה על המחיר אותו שילם הלקוח עבור המוצר.
 • מפעילת האתר ומי מטעמה רשאים לפרסם באמצעות האתר מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת המיועדים לכך בדפי האתר (“באנרים”). האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות היא על המפרסמים בלבד. לאתר ו/או למפעילת האתר אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם.

תנאים נוספים

מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני מסחר וזכויות יוצרים – בין אם רשומים ובין אם לאו, סודות מסחריים, מאפיינים גרפיים, סגנון עיצובי, פיתוחים, טקסטים, תמונות, צילומים, סרטונים, איורים, וידאו, פורמט, קונספט (להלן: “הקניין הרוחני”) – הינן של האתר ו/או מפעילת האתר, לפי העניין.

המשתמש מתחייב שלא  להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל או חלק מהקניין הרוחני בלא קבלת הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של האתר ו/או מפעילת האתר. שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) הינם של החברה ומהווים קניינה הבלעדי שלהחברה.
משתמש אשר יפר איזה מתנאי תקנון זה, או אשר יבצע פעולה כלשהיא לא חוקית בקשר עם האתר, יחויב ע”י האתר ו/או מפעילת האתר או מי מטעמם בשיפוי ופיצוי, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לאתר ו/או למפעילת האתר ביחד ולחוד, בגין אותה הפרה כאמור או בגין כל פעולה לא חוקית אשר תבוצע בקשר עם האתר.

האתר ו/או מפעילת האתר שומרים על זכותם לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים והלקוחות מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר.

תקנון זה יהא כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל דבר ועניין, נתונה לבית המשפט המוסמך לכך במחוז תל-אביב יפו.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר בגוף רבים מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד, יחיד /ה או רבים/ות .

קנייה מהנה!